ODROID – headless setup, czyli wstępna konfiguracja przez SSH